Nieuw in WMK: Kwaliteitskaarten OGO

Nieuw in WMK: Kwaliteitskaarten OGO

In WMK zijn nu speciale kwaliteitskaarten Ontwikkelingsgericht Onderwijs beschikbaar als vragenlijst. Geeft uw school OGO-onderwijs? Dan kunt u vanaf nu gebruik maken van deze kwaliteitskaarten. Deze zijn opgenomen bij het onderdeel ‘Vragenlijsten’.