Beoordeling en POP leraren

Beoordeling en POP leraren

In WMK zitten de modules ‘Beoordeling leraren’ en een ‘POP voor leraren’. Welke gebruik je voor wat?

De Module Beoordeling leraren

Met behulp van de ‘Module Beoordeling’ binnen WMK kunnen gebruikers de kwaliteit van hun medewerkers in kaart brengen. De module maakt het mogelijk dat de leiding van de school de leraren beoordeelt. Maximaal drie leidinggevenden kunnen de leraar scoren op competenties en de bijbehorende criteria. De resultaten worden vormgegeven in een leraarrapport. In het rapport wordt zichtbaar hoe de (drie) leidinggevenden aankijken tegen de kwaliteit leraar.

Een POP voor leraren

Met behulp van WMK kunnen leraren (digitaal) vormgeven aan hun eigen persoonlijke ontwikkeling door een POP op te stellen dat past bij hun functie. Het POP voor de diverse functies is afgeleid van de voorbeeldprofielen (functiebeschrijvingen) van de PO-Raad en FUWA-PO. Het ingevulde POP kan gebruikt worden bij het DG (doelstellingengesprek), het FG (functioneringsgesprek) en het BG (beoordelingsgesprek). De leraar en de schoolleider bespreken dan samen het “niveau” van de leraar. LA? LB? Wil de LA-leraar doorgroeien? En wat moet daarvoor gedaan worden? Zo gebruikt vormt het ingevulde POP een krachtig middel bij de persoonlijke ontwikkeling van leraren.

Download het gedetailleerde overzicht van alle functies binnen deze modules.