Nieuwe vragenlijsten in WMK

Nieuwe vragenlijsten in WMK

In WMK zijn nu speciale vragenlijsten beschikbaar voor opbrengstgericht werken, ontwikkelingsgericht onderwijs, duurzame- en vreedzame school. U vindt ze in WMK onder het onderdeel ‘Vragenlijsten’.
De vragenlijst ‘Opbrengstgericht Passend Onderwijs’ is ontwikkeld door Wijnand Gijzen en Menno van Hasselt. Zij zijn de trainers van de gelijknamige masterclass en publiceren regelmatig artikelen over dit gedachtegoed. Het doel van de masterclass is dat directies en intern begeleiders zelf behapbaar opbrengstgericht passend onderwijs in hun school kunnen invoeren.