De kern van opbrengstgericht werken

De kern van opbrengstgericht werken

In het januari-nummer van het tijdschrift Beter Begeleiden stond een artikel van Cees Bos over de kern van opbrengst gericht werken.

In het algemeen reageren directies, ib’ers en leraren positief als ze gevraagd wordt of ze aan opbrengstgericht werken (OGW) doen. De inspectie heeft echter een ander beeld: zo’n 30 procent werkt opbrengstgericht. Hoe komt het dat er zo’n groot verschil is tussen wat scholen denken te doen en de inschatting van de inspectie? Hebben ze het wel over hetzelfde? Hebben ze een gemeenschappelijk concept met betrekking tot OGW? Onderwijsconsultant Cees Bos meent van niet. Daarom lijkt het hem goed om ‘opbrengstgericht’ nog maar eens nader te definiëren en dan direct te bepalen wat nu eigenlijk de kern is van OGW. Lees het hele artikel…

(Bron: Beter Begeleiden, januari 2015)