Zelfevalueren van de kwaliteit van het onderwijs

Zelfevalueren van de kwaliteit van het onderwijs

De basis voor een systematische kwaliteitsverbetering is een goede zelfevaluatie. Dat geldt zowel voor het schoolteam dat zijn onderwijsresultaten analyseert en evalueert, als voor het schoolbestuur dat de goede vragen stelt aan de school. De PO-Raad en de Inspectie van het Onderwijs hebben hierover in 2014 gezamenlijk een pilot in het primair onderwijs uitgevoerd. Bij deze pilot lieten schoolbesturen zien wat ze aan en met zelfevaluatie doen op schoolniveau.

In de praktijk kent een (zelf)evaluatie verschillende vormen, waarvan doorgaans een onderlinge visitatie of een interne of externe audit deel uitmaakt. Juist de verschillen in vormen van zelfevaluatie zijn interessant; de bedoeling van de pilot was van deze verschillen te leren. De belangrijkste ervaringen van de pilot zijn verzameld in deze brochure. Bekijk de PO Raad brochure Zelfevaluatie…

Sinds september 2015 is er binnen WMK een onderdeel zelfevaluatie beschikbaar die helemaal aansluit bij het vernieuwde toezichtkader.