Verandering in toezicht van de Inspectie

Verandering in toezicht van de Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs vernieuwt haar toezicht en maakt dat duidelijk in dit filmpje:

  • In de toekomst wordt niet alleen aandacht besteed aan scholen die hun onderwijskwaliteit móeten verbeteren (bewaken basiskwaliteit), maar ook waar de onderwijskwaliteit voldoende is maar beter kán (stimuleren verbetering). Het oordeel van de inspectie wordt gedifferentieerd.
  •  Elke school in het basis- en voortgezet onderwijs zal door de inspectie worden voorzien van een kwaliteitsprofiel waarin op een aantal cruciale kwaliteitsgebieden zichtbaar wordt welk niveau de school levert en waar verbeteringen mogelijk zijn.
  • De inspectie zal zich in het toezicht ook meer op schoolbesturen gaan richten dan voorheen en ze aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Wanneer de kwaliteitszorg van besturen goed is, blijft de inspectie meer op afstand. Er zal dan ook meer worden vertrouwd op de informatie die besturen zelf aanleveren.

Meer lezen over het toezicht van de Inspectie? Kijk hier…