Zelfevaluatie in WMK

Zelfevaluatie in WMK

In het najaar van 2014 heeft de Inspectie van het Onderwijs een nieuw waarderingskader (toezichtkader) geschreven dat in de 2e helft van 2014-2015 en in 2015-2016 wordt uitgetest (pilot). Feitelijk zijn er twee nieuwe toezichtkaders: een reguliere en één voor VVE.

Op WMK staat sinds de zomervakantie de knop Zelfevaluatie. Onder deze knop staat het waarderingskader (pilot) en het waarderingskader VVE.

Het schoolbezoek nieuwe stijl begint met het verzoek van de inspectie aan de school om een zelfbeoordeling te schrijven. Daartoe ontvangt de school een vragenlijst. In deze vragenlijst geeft de school bij de tien standaarden een kwalificatie (onvoldoende – zwak – voldoende – goed) en een toelichting daarop.

De knop Zelfevaluatie werkt net als de Quick Scan op WMK. Een school maakt feitelijk een vragenlijst aan die bestaat uit 10 onderdelen (de 10 standaarden). De vragenlijst kan vervolgens gescoord worden door directie en/of team. Het rapport kan daarna besproken worden met de inspectie. Scholen die gebruik maken van de Zelfevaluatie op WMK handelen pro-actief; ze wachten het oordeel van de inspectie niet af, ze hebben al grondig in de spiegel gekeken en weten wat ze moeten doen om hun kwaliteit te verbeteren. En er is nog een voordeel. Scholen (teams) die de Zelfevaluatie op WMK scoren (in tweetallen?) vormen een veel betere gesprekspartner voor de inspectie. Ze herkennen de inspectie-taal en hebben vooraf al nagedacht over waarom ze zaken doen of niet doen, of over het waarom van hun eigen aanpak.

Wilt u verder lezen over de opvallende veranderingen in het toezicht, over de standaarden en hoe deze zijn verwerkt in WMK? Lees dan de gedetailleerde beschrijving…