Beoordeling medewerkers

Beoordeling medewerkers

Op steeds meer scholen worden medewerkers beoordeeld. Dit als onderdeel van de zogenaamde gesprekkencyclus: medewerkers ontwerpen een POP, ze voeren een doelstellingengesprek, een voortgangsgesprek, een functioneringsgesprek en tenslotte –als afronding van de cyclus- worden ze beoordeeld in het beoordelingsgesprek.

Het instrument WMK kan de scholen ondersteunen bij het laten opstellen van een POP en bij het opmaken van de beoordeling. WMK bevat de knop Beoordeling Medewerkers waardoor het mogelijk is om de volgende medewerkers te beoordelen:

 1. Leraren [op basis van WMK-competenties]
 2. Leraren [op basis van SBL-competenties]
 3. Leraren [op basis van de KBA-competenties]
 4. Leraren (ICT-vaardigheden]
 5. IB-ers [op basis van WMK-competenties]
 6. IB-ers [op basis van SBL-competenties]
 7. IB-ers [op basis van OGW-aspecten]
 8. Onderwijsassistenten

WMK biedt bij alle bovenstaande medewerkers een competentieset aan waarop de medewerkers kunnen worden beoordeeld. Zoals gebruikelijk is het mogelijk om de competentieset aangepast worden aan de eigen wensen. Dat kan op twee niveaus: een school kan de competenties aanpassen (verwijderen, wijzigen of toevoegen), en/of de indicatoren (criteria) die gegeven worden bij iedere competentie.

Bijvoorbeeld:
Didactisch handelen
Indicatoren:

 • Geeft instructie m.b.v. het model Directe Instructie
 • Zorgt voor een goede gestructureerde lesopbouw
 • Activeert leerlingen tijdens de instructie
 • Controleert of de uitleg en de opdrachten begrepen worden
 • Kan op een effectieve wijze omgaan met verschillen tussen leerlingen
 • Beschikt over vakkennis
 • Laat leerlingen doelmatig samenwerken
 • Begeleidt leerlingen tijdens de verwerking

De school kan de competentie Didactisch handelen qua naam wijzigen (bijv. Didactisch competent) en de indicatoren verwijderen of wijzigen. Ook is het mogelijk indicatoren toe te voegen. Een directeur die een beoordelingssessie aanmaakt, kan voor iedere leraar een rapport opstellen. Na het klassenbezoek voert hij de scores in en daarna kan er per competentie commentaar worden toegevoegd. Het rapport wordt vervolgens met de leraar besproken.
Wanneer de directeur alle leraren heeft gescoord, genereert WMK vanzelf een zogenaamde teamfoto. De teamfoto geeft alle competenties en alle criteria en daarnaast alle leraren. Het is dan gemakkelijk af te lezen welke leraren een goede beoordeling hebben en wie niet, daarnaast wordt in een keer duidelijk welke competenties en/of criteria (on)voldoende zijn gescoord.

Vanaf januari 2016 is het ook mogelijk om de leraren te beoordelen op basis van de CAO-criteria (startbekwaam – basisbekwaam – vakbekwaam).