Het Toezichtkader 2017

Het Toezichtkader 2017

Op 12 november 2015 publiceerde de inspectie haar toezichtkader 2017 (concept) voor het primair onderwijs. Daarin valt te lezen wat de werkwijze wordt bij een schoolbezoek, maar ook waar het toezicht zich op richt.

De thema’s in het nieuwe toezichtkader zijn:

1. Resultaten
2. Sociale en maatschappelijke competenties
3. Vervolgsucces
4. Aanbod
5. Zicht op ontwikkeling
6. (Extra) Ondersteuning
7. Samenwerking
8. Toetsing en afsluiting
9. Veiligheid
10. Ondersteunend en stimulerend schoolklimaat
11. Doelen, evaluatie en verbetering
12. Structuur en cultuur
13. Verantwoording en dialoog
14. Continuïteit
15. Doelmatigheid
16. Rechtmatigheid

Per thema geeft de inspectie een algemene uitspraak en vervolgens de uitwerking (in de pilot 2015 werd de uitwerking “portret” genoemd). Daarnaast wordt bij ieder thema, bij iedere uitwerking een verantwoording gegeven.

Het nieuwe toezichtkader staat vanaf januari 2016 op WMK. Nu al heeft de WMK-gebruiker de beschikking over de knop Zelfevaluatie met daarin het kader dat gebruikt werd in de pilot. Vanaf januari 2016 kan de gebruiker de eigen school beoordelen aan de hand van het nieuwe toezichtkader. Na het scoren genereert WMK een rapport dat bestaat uit:
– Waardering van het thema
– Toelichting + verwijzing naar documenten
– Sterke kanten van de school
– Verbeterambities