De CAO-criteria Startbekwaam, Basisbekwaam en Vakbekwaam

De CAO-criteria Startbekwaam, Basisbekwaam en Vakbekwaam

Recent heeft de Onderwijscoöperatie een advies afgegeven om tot een verantwoorde invulling te komen van de CAO-afspraak om te komen tot criteria voor startbekwame, basisbekwame en vakbekwame leraren. In bijlage XVII van de CAO worden op 1 juli 2016 de criteria voor basisbekwame en vakbekwame leraren opgenomen. De onderliggende stukken van de Onderwijscoöperatie verhelderen dat het gaat om in totaal 32 criteria: 16 criteria voor startbekwame leraren, (16 +) 12 criteria voor basis-bekwame leraren en (16 + 12 +) 4 criteria voor vakbekwame leraren.

WMK is vormgegeven aan de criteria zoals ze worden gegeven in de CAO. Wat kunt u van ons verwachten (februari 2016)?
1. Een Quick Scan met de 32 criteria (16 + 12 + 4)
2. Een Schooldiagnose met de 32 criteria, maar nu per criterium voorzien van steeds drie “toelichtingen”
3. Een POP-omgeving die zich richt op de 32 CAO-criteria
4. In de module Beoordeling: een competentieset die zich richt op de criteria voor startbekwame (16), basisbekwame (12) en vakbekwame leraren (4)

U kunt –als WMK-gebruiker- dus al heel snel aan de slag met uw team: voldoen wij aan de criteria voor startbekwaam, voor basisbekwaam en vakbekwaam? Daartoe gebuikt u dan de Quick Scan of de Schooldiagnose. Daarnaast kunnen de leraren een POP opstellen op basis van de CAO-criteria. Last but not least kunt u vanaf nu uw leraren beoordelen op basis van de nieuwe criteria.