Update WMK

Update WMK

Er zijn enkele updates binnen WMK doorgevoerd

Scores

Bij het onderdeel ‘gescoord’ in WMK zie je per antwoord bij optie (1,2,3 of 4) door hoeveel procent deze score is gegeven. Deze informatie wordt zichtbaar door met je muis op het grafiekje te blijven staan.

bekwaamheid-score

Update bekwaamheidsdossier

– Formats, gemaakt door Cees Bos, zijn opgenomen in het bekwaamheidsdossier.

– Het bekwaamheidsdossier is door de leerkracht te exporteren en weer te importeren.

– Bestanden binnen het bekwaamheidsdossier kunnen gedeeld worden, standaard zijn nieuwe bestanden alleen zichtbaar voor de leerkracht zelf.

– Een bekwaamheidsdossier voor schoolleider / directeuren in combinatie met WMK-BM