Update WMK-MO

Update WMK-MO

De Montessorivereniging heeft voor WMK-MO een geheel eigen competentieset ontwikkeld voor het Montessori-onderwijs met een verdeling naar startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam.

Deze zijn vanaf nu opgenomen in de POP en Module Beoordeling van WMK-MO. De twee lijsten heten Montessoribekwaamheden Kennis en Montessoribekwaamheden Kunde.