Zomerupdate: Nieuwe inspectiekader en meer

Zomerupdate: Nieuwe inspectiekader en meer

Met WMK gaat u gegarandeerd inspectieproof het nieuwe schooljaar in.
Het nieuwe inspectiekader (PO, SBO en VVE) is nu verwerkt in de module zelfevaluatie.

In de module vragenlijsten is nu de mogelijkheid voor het scoren van een rapportcijfer opgenomen.