Updates WMK november 2016

Updates WMK november 2016

De volgende updates zijn doorgevoerd in WMK:

Onderzoekskader 2017 (Inspectie van het Onderwijs)
Onder de knop Zelfevaluatie is het Onderzoekskader 2017 van de inspectie geplaatst (primair onderwijs en VVE). Dit kader is verschenen op 10 oktober 2016. De portretten van de inspectie zijn vertaald in indicatoren, zodat een school een deugdelijke sterkte/zwakte-analyse kan uitvoeren. Het rapport dat gegenereerd wordt, voldoet aan de inspectie-eisen.

Downloads
Onder de knop Downloads staan de thermometers Veiligheid die gebruikt kunnen worden voor jonge kinderen.

Splitsingslabels
In de Quick Scan kunnen nu splitsingslabels worden gebruikt om de gegeven scores te splitsen op bijvoorbeeld functie of bouw. Bij het downloaden van het rapport kunt u er voor kiezen om de gegevens te splitsen op de door u ingevoerde splitsingslabels. U krijgt dan in het rapport (bijvoorbeeld) de meningen van de directie en het team naast elkaar; of u kiest bijvoorbeeld voor een splitsing tussen de bouwen: u ziet da de scores van de onder-, midden- en bovenbouw naast elkaar.

Koppeling Bekwaamheidsdossier met POP en Beoordeling Medewerkers
Medewerkers die u heeft aangemaakt in het bekwaamheidsdossier, kunt u kiezen bij de onderdelen POP en Beoordeling medewerkers. U hoeft dus niet meer te werken met csv bestanden. Wanneer u dit gebruikt in het POP en u  logt in als medewerker in uw eigen bekwaamheidsdossier, dan kunt u vanuit hier direct het POP invullen. Er is dus een koppeling tussen bekwaamheidsdossier en POP. De rapportage kan ook door de medewerker met 1 druk op de knop in het bekwaamheidsdossier worden geplaatst.

Toevoegen indicatoren en vragen op alle niveaus
U kunt nu bij WMK op alle niveaus indicatoren of vragen toevoegen met de keuze uit:
1. Toevoegen van een gesloten vraag (likertschaal): 1-2-3-4
2. Toevoegen van een open vraag (tekstblokje)
3. Toevoegen van en meerkeuzevraag: zelf antwoordcategorieën bepalen
4. Toevoegen van een vraag die leidt tot een rapportcijfer van 1-10

Eigen vragenlijsten bij WMK-BM sessie
Wanneer een BM een sessie aanmaakt voor zijn scholen, dan kan de school zijn eigen vragenlijsten of vragen hieraan toevoegen.

Sessies afschermen
Sessies kunnen worden afgeschermd / gedeeld. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat niet alle beheerders alles kunnen zien.

Update koppeling scholen op de kaart.
Er is een update doorgevoerd met betrekking tot de koppeling met Scholen op de kaart.

Bekwaamheid aanpasbaar maken in de bibliotheek
Op alle niveaus kunt u de bekwaamheidseisen (CAO) [start-, basis- en/of vakbekwaam) toekennen aan de indicatoren (in de Bibliotheken).

Zorgvuldig omgaan met data en gegevens
WMK gaat zorgvuldig om met data en gegevens en heeft het privacybeleid aangepast in lijn met het onlangs geactualiseerde ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’. Lees verder…