Nieuw toetsingskader lesobservatie-instrumenten

Nieuw toetsingskader lesobservatie-instrumenten

De PO-Raad heeft een toetsingskader laten ontwikkelen voor lesobservatie-instrumenten om te checken welke ontwikkelaars een gevalideerd instrument hiervoor aanbieden. De PO-Raad heeft de inventarisatie van observatie-instrumenten in het primair onderwijs geactualiseerd. Het overzicht biedt nieuwe keuzemogelijkheden voor beproefde observatie-instrumenten die kunnen worden ingezet bij de professionalisering van leraren.

Ook WMK komt in deze lijst voor. De PO-Raad vraagt WMK om het nieuwe toetsingskader te gebruiken bij de doorontwikkeling van WMK. Als makers hebben wij inmiddels een complete inventarisatie gemaakt waaraan een valide instrument dient te voldoen. WMK verwacht hier volledig aan te kunnen voldoen en zal een paar punten voor de volledigheid nog extern laten valideren.

Auteur Cees Bos heeft als onderbouwing een uitgebreid stuk opgesteld over WMK en het nieuwe toetsingskader.