Zorgvuldig omgaan met data en persoonsgegevens

Zorgvuldig omgaan met data en persoonsgegevens

De organisaties achter WMK vinden het belangrijk om zorgvuldig met data en persoonsgegevens om te gaan en daarom is vastgelegd op welke wijze wij deze verwerken. Per september 2016 heeft Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum daarom het privacybeleid aangepast in lijn met het onlangs geactualiseerde ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen onderwijsmiddelen in het primair en voortgezet onderwijs worden verwerkt. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum onderschrijft dit convenant.

Op de eigen omgeving van WMK kunnen scholen de Bewerkersovereenkomst en Privacy Bijsluiters van WMK downloaden en aanvullen met de gegevens van hun school, zodat ze in hun archief een versie kunnen opslaan.

Op de website van de brancheorganisatie voor de uitgeverij GEU zijn antwoorden te vinden op veelgestelde vragen over privacy en leermiddelen. Ook is daar het bindende privacyreglement van onze brancheorganisatie te vinden.”