Een leraarvolgsysteem voor nog betere leraren

Een leraarvolgsysteem voor nog betere leraren

Eén van de belangrijkste kenmerken van onderwijskundig leiderschap is het ondersteunen, begeleiden en ontwikkelen van leraren. Hetzelfde speelt een rol bij opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap: opbrengstgericht werken heeft een verantwoordingsperspectief, maar ook een ontwikkelcomponent. Immers: de leeropbrengsten geven inzicht in de sterke en de zwakke kanten van het gegeven onderwijs, en ze leveren gerichte aanwijzingen op voor mogelijke en noodzakelijke aanpassingen van het onderwijsleerproces.

Wat de schoolleiding daarbij nodig heeft is een systeem om de ontwikkeling van de leraren te volgen, een systeem dat verheldert welke acties nodig zijn om de leraar zich te laten ontwikkelen tot een (nog) betere leraar. Zoals een leraar gebruik maakt van een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van zijn/haar leerlingen te volgen en die op basis van de uitslagen beslissingen neemt om het eigen handelen bij te stellen. Om zo, via de juiste acties, de leerlingen vooruit te helpen.

Longitudinaal onderzoek

In het systeem dat de directeur gebruikt moet het mogelijk zijn resultaten longitudinaal vast te leggen. Daarbij worden op vaste momenten en steeds op dezelfde manier resultaten vastgelegd. Hierdoor is de ontwikkeling door de tijd heen goed zichtbaar. Eigenlijk net als bij het leerlingvolgsysteem. Zo’n systeem kan goed fungeren als startpunt voor gesprekken met het team. Daarbij kunnen observaties van de directeur vastgelegd worden, zodat ze later gebruikt kunnen worden om te bespreken met de leraren, om op die manier het beste uit het team te halen.

Leraarvolgsysteem Mijnschoolteam

Cees Bos (auteur van onder andere Werken Met Kwaliteit en Mijnschoolplan) heeft de ideeën rond zo’n leraarvolgsysteem uitgewerkt in ‘Mijnschoolteam’. Met dit systeem kan een directeur eenvoudig in de klas de observaties vastleggen op smartphone of tablet. Mijnschoolteam biedt altijd actuele teamoverzichten op het gebied van competenties en criteria, waardoor de ontwikkelingen van een teamlid en ook van het totale team te volgen zijn.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het systeem. Hieronder vindt u alvast enkele schermafbeeldingen van de dossiers, rapporten en teamoverzichten die u met Mijnschoolteam tot uw beschikking heeft. Wilt u alvast meer weten? Neem contact op…

Leraardossier

leraardossier-startbekwaam

Leraarrapport

leraar-rapport-scores-bekwaamheidseisen

Teamoverzicht

teamoverzicht-norm