Toezicht op de monitoring sociale veiligheid

Toezicht op de monitoring sociale veiligheid

De Inspectie van het Onderwijs stuurde vandaag een nieuwsbrief met daarin een item over het ‘Toezicht op monitoring sociale veiligheid’.

Daarin staat het volgende: “Scholen kunnen zelf het instrument kiezen dat ze voor de monitoring willen gebruiken. Er zijn uiteenlopende instrumenten in omloop. In de wet staat waaraan de jaarlijkse monitoring door de school moet voldoen. Samengevat komt het er op neer dat de monitoring inzicht geeft in de feitelijke en ervaren veiligheid en in het welbevinden van leerlingen. Ook is belangrijk dat de school een gestandaardiseerd instrument gebruikt dat valide en betrouwbaar is, en een representatief beeld geeft.”

De inspectie gaf daarin aan dat u contact op kunt nemen met uw leverancier voor informatie op de wijze waarop hun instrument voldoet.

Wat biedt WMK om aan deze verantwoordelijkheid te voldoen? Er zijn drie mogelijkheden:

  1. U gebruikt de vragenlijst ‘Sociale veiligheid van Vensters PO’. Deze vragenlijst is opgenomen in WMK en is gevalideerd. Wij zijn echter van mening dat deze vragenlijst een erg beperkt beeld geeft van de situatie op de school.
  1. Een beter beeld geeft de ‘Vragenlijst Leerlingen Veiligheid en Welbevinden’ (december 2016). Deze vragenlijst staat op WMK en wordt op dit moment onderzocht door wetenschappers, zodat deze vragenlijst als valide en betrouwbare meting gebruikt kan worden. Wij verwachten hier zeer binnenkort meer over te kunnen melden en we zien de resultaten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet.
  1. De geheel nieuwe WMK-vragenlijst ‘Veiligheid leerlingen 2017’ (maart 2017) sluit nog beter aan op de aspecten van veiligheid zoals beschreven in de ‘Memorie van toelichting’ op de Wet Sociale Veiligheid. Deze vragenlijst kan op dit moment nog niet worden gevalideerd (er is immers nog geen representatieve groep leerlingen die deze vragenlijst heeft beantwoord). In april staat een overleg met de Inspectie van het Onderwijs gepland om te zorgen dat scholen deze vragenlijst mogen gebruiken om te voldoen aan de zorgplicht.