Hoe gaat WMK om met de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ?

Hoe gaat WMK om met de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingaan. We krijgen al veel vragen over deze nieuwe privacywetgeving. WMK vindt het nu al belangrijk om zorgvuldig met data en persoonsgegevens om te gaan en daarom verbinden wij ons aan het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’. van de GEU. Uiteraard laten wij onze privacymaatregelen aansluiten op de nieuwe AVG. Iedere WMK-gebruiker ontvangt van ons voordat de nieuwe wet ingaat nieuwe documenten die dit waarborgen. Alle scholen die WMK gebruiken ontvangen hier automatisch de documenten voor.