Cees Bos

Cees Bos

Cees Bos is de auteur van WMK, hij is gespecialiseerd in de implementatie van kwaliteitszorg met behulp van het instrument WMK-PO. Met zijn bedrijf B.O.C. richt hij zich op directies van scholen voor primair onderwijs.  Cees werkte in het primair en hoger onderwijs (pabo).