Disclaimer

DISCLAIMER
Koninklijke Van Gorcum besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van
deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Koninklijke Van Gorcum kan
echter niet garanderen dat de site of de inhoud daarvan in alle gevallen beschikbaar,
compleet, actueel, of betrouwbaar is. Koninklijke Van Gorcum garandeert niet dat de site
continu beschikbaar, veilig of foutvrij is. Koninklijke Van Gorcum aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt
met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te
kunnen raadplegen.
Deze website kan een link bevatten naar een of meerdere websites die door andere partijen
dan Koninklijke Van Gorcum worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor
het gebruikersgemak verstrekt. Koninklijke Van Gorcum heeft geen zeggenschap over deze
websites, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.
De product- en merknamen op deze site zijn beschermd op grond van het merkenrecht. De
product- en merknamen mogen niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande
uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder. Al het materiaal dat getoond wordt op deze
website is beschermd op grond van het auteursrecht en/of andere intellectuele
eigendomsrechten. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook,
worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Koninklijke Van
Gorcum .
De enige gebruikersinformatie die wordt opgeslagen, is het IP adres van waaruit deze site
wordt bezocht, de gebruikte browser, de geraadpleegde pagina’s en de datum en tijd van het
bezoek. Deze informatie wordt alleen gebruikt door Koninklijke Van Gorcum om een beeld te
krijgen van de wijze waarop deze website wordt geraadpleegd. Op basis hiervan kan
de site verder aan de behoeften van de gebruikers aangepast worden.
E-mail berichten van Koninklijke Van Gorcum zijn alleen bestemd voor geadresseerde(n).
Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u
verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de
elektronische verzending kunnen aan de inhoud van e-mails geen rechten worden ontleend.
Koninklijke Van Gorcum geeft geen garantie dat e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt
en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of
verwerken daarvan.