Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

 • Welke versie van WMK is voor mij de juiste?
  Er zijn verschillende versies van WMK, ook voor jouw onderwijsinstelling is er een passende versie. Een overzicht van de verschillende WMK-versies vind je op de pagina Voor-wie?.
 • Ik wil WMK ook gebruiken op mijn school, hoe regel ik dit?
  Je kunt klant worden door het bestelformulier in te vullen. Het bestelformulier vind je hier. Wij helpen je bij een eenvoudige overstap.  

Rapportages

 • Wat betekenen de afkortingen GSES en GSOS?
  GSES staat voor: Gemiddelde Score van Eigen School GSOS staat voor: Gemiddelde Score van Overige Scholen
 • Wat betekent de afkorting DEV en wat wordt ermee bedoeld?
  Standaarddeviatie of standaardafwijking is een maat die aangeeft hoe groot de spreiding in het gemiddelde is. Het is een beschrijvende maat die aangeeft hoe ver je van het gemiddelde afligt. De standaarddeviatie geeft je positie in de groep ten opzichte van het gemiddelde aan. Hoe hoger de deviatie, hoe meer verschillende antwoorden er door de respondenten gegeven worden. Bij een deviatie van 0, scoren alle respondenten hetzelfde. Bij een lage deviatie kan worden gesteld dat men het eens is met elkaar. Bij een hoge deviatie (> 0,5) verschilt men van mening. Bijvoorbeeld: Als de score van een vraag (GSES) op 4,00 ligt, met een DEV van 0,00 (lage deviatie) dan betekent dit dat de respondenten deze vraag met een 4 beoordeeld hebben c.q. men is het met elkaar eens. Als de score van een vraag (GSES) op 3,22 ligt, met een DEV van 0,79 (hoge deviatie) dan betekent dit dat de respondenten deze vraag heel verschillend beantwoord hebben. De ene respondent scoort een 1, de andere een 4. Hoewel het gemiddelde positief uitkomt, is men het niet met elkaar eens.