WMK-OGO

Bij WMK-OGO maakt u gebruik van

Vragenlijst 1, 2 en 3 die gericht zijn op de kwaliteit van de leerkracht:

  • pedagogische & didactische competenties (kun je hierop klikken en dan de tekst krijgen die staat achter ‘De eerste vragenlijst’)
  • organisatorische competenties (gericht op het onderwijsaanbod) enz…
  • reflectieve competenties

Vragenlijst 4, 5 en 6  gaan over:

  • functioneren van het team
  • functioneren van de directie
  • overige voorwaarden voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Tot slot wordt er nog een kaart ingevuld door ouders gericht op:

  • De kwaliteit van de relatie tussen ouders en school

De eerste vragenlijst gaat over de pedagogische en didactische competenties van de leerkracht. Allereerst gaat het dan om het onderwijs aansluiten te sluiten bij de ervaringen en talenten van kinderen. Hiervoor is dialoog met kinderen nodig. Ook zijn er indicatoren opgenomen over het kunnen begeleiden van leerlingen in het uitvoeren van een activiteit.

De tweede vragenlijst gaat over de organisatorische competenties van leerkrachten. Het gaat hierbij om het plannen van het aanbod en het uitvoeren van het aanbod. Daarbij gaat het onder andere om het afwisselen van vrije & zelfstandige activiteiten, begeleide activiteiten en geleide activiteiten. Ook staan er in de kaart indicatoren die gaan over het thematisch organiseren van het onderwijs.

De derde vragenlijst gaat over reflectieve competenties van individuele leerkrachten. Het hierbij om het bijhouden van en reflecteren op de prestaties van leerlingen en om het reflecteren op de eigen prestaties als leerkracht. Ook dit zijn essentiële onderdelen van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs draait niet alleen om individuele competenties van leerkrachten. Ook het functioneren van het team als geheel is van belang. Hierover gaat de vierde vragenlijst. Het gaat hierbij om het leren van en met elkaar en het gezamenlijk evalueren en ontwikkelen van het onderwijs. Er zijn indicatoren opgenomen over (na)scholing, het gezamenlijk afstemmen van het onderwijs en over het van en met elkaar leren in de school. Ook de communicatie met ouders is in deze vragenlijst opgenomen.

De vijfde vragenlijst gaat over het functioneren van de directie. Essentieel voor goed Ontwikkelingsgericht Onderwijs – net zoals voor al het onderwijs- is goed leiderschap van de directie. De directie moet helder voor ogen hebben hoe Ontwikkelingsgericht Onderwijs vorm moet krijgen in de school en welke scholing en begeleiding leerkrachten daar voor nodig hebben. Onder leiding van de directie wordt het Ontwikkelingsgericht Onderwijs steeds verder ontwikkeld.

De zesde vragenlijst gaat over de overige voorwaarden voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs en beoordeelt de kwaliteit van het ondersteunen van personeel in geld, tijd en middelen. Heeft het team voldoende mogelijkheden om het Ontwikkelingsgericht Onderwijs daadwerkelijk als uitgangspunt te nemen voor haar werkwijze of ontbreken er nog voorwaarden?

De zevende vragenlijst biedt gelegenheid aan de school om zicht te krijgen op hoe ouders de relatie beoordelen tussen henzelf en de school. Voelen zij zich welkom, kunnen ze autonoom functioneren vanuit kennis en inzicht in de werkwijze van de school? In scholen die werken vanuit het principe van Ontwikkelingsgericht Onderwijs is specifiek aandacht voor ouders vanuit de wens een pedagogische relatie op te bouwen vanuit de gezamenlijke zorg voor de leerling.

Ondersteuningsaanbod ‘Werken met WMK-OGO’
Ondersteuning is mogelijk. Dit wordt verzorgd door De Activiteit. Het gaat om nader kennismaken met WMK-OGO en/of coaching bij afname en verwerking van gegevens naar (meer-) jaarplannen.

Wij ondersteunen op:

  • Kwaliteitszorg op een school die werkt vanuit OGO perspectief
  • Vertalen van de schooldiagnose naar een realistisch plan (verbindingen leggen tussen de kwaliteitsbeoordeling van de leraar, het functioneren als team, de rol van de directie, de overige voorwaarden en het partnerschap tussen school en ouders.
  • Hoe je aan de slag gaat met het plan in teamverband.

Voor meer informatie:

De Activiteit Alkmaar – ‘s Hertogenbosch
Tonny Bruin
t.bruin@de-activiteit.nl
06-13299378