Functies in WMK

Functies in WMK

Hieronder vind je  een overzicht van alle functies:

 

Planning

In WMK maak je een planning via een tijdbalk. Hiermee maak je eenvoudig jouw planning voor meerdere jaren.

 

Quickscan

Voor een globale sterkte/zwakte-analyse van diverse beleidsterreinen.

 

Schooldiagnose

Voor een gedetailleerde sterkte/zwakte-analyse van diverse beleidsterreinen.
 

Vragenlijsten

Hiermee kun je eigen en bestaande vragenlijsten inzetten om de kwaliteit te meten bij externe partners. Hierbij staan ook de volgende vragenlijsten: tevredenheidspeilingen voor ouders, leerkrachten en leerlingen, vragenlijst Vensters PO (met resultatenkoppeling naar vensters PO) en een gevalideerde vragenlijst voor sociale veiligheid (om te voldoen aan Zorgplicht). Het uitzetten van de vragenlijsten kan handig vooraf voorbereid en ingepland worden.

 

Opbrengsten

Je kunt jouw opbrengsten eenvoudig vanuit jouw administratiesysteem invoeren en rapporteren binnen WMK. De inhoud is volledig afgestemd op de eisen van de Inspectie van het Onderwijs.

 

 LVS leerlingen

Via dit volgsysteem volg je de comptentieontwikkeling van jouw leerlingen.

 

Beoordeling Leraren

Via dit volgsysteem breng je de kwaliteit van jouw medewerkers in kaart.

 

Persoonlijk ontwikkelplan (POP)

Je koppelt jouw kwaliteitsbeleid aan het Personeelsbeleid.

 

Monitors

Hier verzamel je kengetallen van jouw school.

Leerlingkenmerken

In deze module kun je de kenmerken van de schoolpopulatie in kaart brengen.

 

Onderwijszorgprofiel

Met het Onderwijszorgprofiel kunnen scholen hun zorgprofiel in kaart brengen en kan een leraar zijn/haar persoonlijke zorgkwaliteit bepalen.
 

Downloads

Je kunt verschillende documenten downloaden om te gebruiken bij het plannen, organiseren en evalueren van jouw activiteiten met betrekking tot kwaliteitszorg, zoals een jaarplan, jaarverslag, opleidingsboekje(s), overzicht Toetsen en Normen en beleidsstuk Kwaliteitszorg.

 

Instellingen

Binnen dit onderdeel kun je jouw persoonlijke instellingen voor het werken met WMK ingeven.